วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้2

          วันนี้สนุกสนานกับการเรียน  ท้าทายมากและอาจารย์ได้สอนอย่างเข้าใจนักศึกษาทุกคน ใครที่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็อธิบายให้ใหม่ ข้าพเจ้าได้ตกแต่งเว็บไซด์ของตนเองโดยอาศัยคำแนะนำจากเพื่อนในห้องเรียนและการลองผิดลองถูกของตนเอง จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนการนำรูปถ่ายของตนเองใส่ใน Social และใส่ในบล็อกของตนเอง ได้สมัครเข้าใช้งาน youtube เรียนรู้เกี่ยวกับการนำวิดีโอจาก youtube มาใส่ในบล๊อก

บันทึกการเรียนรู้3

        จากการเรียนวิชาพัฒนาหลักสูตรในวันนี้อาจารย์ประจำวิชามอบหมายงานให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เช่น ความหมายของหลักสูตร  ความสำคัญของหลักสูตร   องค์ประกอบของหลักสูตร เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาให้ดิฉันได้รับความรู้อีกมากมาย
        ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากกับการเรียนในวันนี้มากๆค่ะ