วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บันทึกการเรียนรู้3

        จากการเรียนวิชาพัฒนาหลักสูตรในวันนี้อาจารย์ประจำวิชามอบหมายงานให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เช่น ความหมายของหลักสูตร  ความสำคัญของหลักสูตร   องค์ประกอบของหลักสูตร เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาให้ดิฉันได้รับความรู้อีกมากมาย
        ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากกับการเรียนในวันนี้มากๆค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น