วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้4

          วันนี้อาจารย์หญิงได้สอนเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิง โดยการอ้างอิงจะปรากฏอยู่ในเนื้อหาของรายงาน  ส่วนบรรณานุกรมจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายของรายงาน  ตลอดจนอาจารย์ฝึกให้นักศึกษา เขียนบรรณานุกรมและเขียนอ้างอิงในรูปแบบที่หลากหลาย       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น