วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ที่ 6

         สำหรับวันนี้เรียนเรื่อง ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  หลักการพัฒนาหลักการพัฒนาหลักสูตร
         การพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ผลที่ได้รับ / ประโยชนืของการพัฒนาหลักสูตร  และรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร

    ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
1. การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีกว่าเดิม
2. การจัดทำหลักสูตรขึ้นใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน

  หลักการพัฒนาหลักสูตร
- ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร
- ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ต้องทำอย่างเป็นระบบ                                                                            
- ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ต้องตามมาหลังจากพัฒนา
- การฝึกอบรมครู

        
  การพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ
- ระดับชาติ
- ระดับท้องถิ่น
- ระดับห้องเรียน

  ผลที่ได้รับ / ประโยชนืของการพัฒนาหลักสูตร                                                 
- ผู้เรียนมีคุณภาพ
- ผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
- ระดับโรงเรียยนมีคุณภาพ
- ระดับชุมชนแข้มแข็งขึ้น
- สังคม/ประเทศมีความเจริญงอกงาม

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา มี 5 รูปแบบ
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และลอเล็กซานเดอร์
4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกู๊ดแล๊ดและริชเทอร์
5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฟ็อกซ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น