วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ที่ 8

      วันนี้เป็นวันที่ทุกกลุ่มจะต้องออกไปนำเสนอเกี่ยวกับงานที่ตนเองไปศึกษามา ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอแตกต่างกันออกไปทำให้พวกเราได้รับความรู้มากมาย และหากมีส่วนใดที่ขาดหรือบกพร่องไปอาจารย์ก็จะเพิ่มเติมทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นอีกด้วย
     นอกจากนี้ในท้ายคาบอ.ณรงค์ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับการทำบล็อก และเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและบอกแนวข้อสอบเพื่อสอบปลายภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น